Zhi-Cheng Liu, Peng Cen, Jian-Kun Sun, Fu-Hua Zhang, Amna Mahmood, Chen Lei, Shi-Bao Wu. Chinese pangolins (Manis pentadactyla) are not functionally extinct in China[J]. Zoological Research: Diversity and Conservation, 2024, 1(1): 79-81. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.297
Citation: Zhi-Cheng Liu, Peng Cen, Jian-Kun Sun, Fu-Hua Zhang, Amna Mahmood, Chen Lei, Shi-Bao Wu. Chinese pangolins (Manis pentadactyla) are not functionally extinct in China[J]. Zoological Research: Diversity and Conservation, 2024, 1(1): 79-81. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.297

Chinese pangolins (Manis pentadactyla) are not functionally extinct in China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return