column
Why we need a new journal in diversity and conservation
Yong-Gang Yao, Xue-Long Jiang, Shu-Qiang Li
2024, 1(1): 1-2. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.299
Abstract FullText HTML PDF
Mammals of Gaoligong Mountain in China: Diversity, distribution, and conservation
Quan Li, Xue-You Li, Wen-Qiang Hu, Wen-Yu Song, Shui-Wang He, Hong-Jiao Wang, Zhe-Chang Hu, Meng-Cheng Li, Kenneth Otieno Onditi, Zhong-Zheng Chen, Chang-Zhe Pu, Yun Xiong, Cai-Hong Rao, Fu-You Zhang, Chang-Sheng Zuo, Xue-Long Jiang
2024, 1(1): 3-19. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.005
Abstract FullText HTML PDF
Bird species composition and conservation challenges in the Gaoligong Mountains, one of the most diverse bird areas in the world
Fei Wu, Jian-Yun Gao, Dao Yan, Le Yang, Lu-Ming Liu, Shun-Yu Yao, Chang-Sheng Zuo, Jun Sun, Ge Gao, Jian-Yong Su, Li Luo, Ying-Chun Li, Ming Liu, Yuan-Fang Hu, Ming Wei, Xiao-Jun Yang
2024, 1(1): 20-50. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.001
Abstract FullText HTML PDF
Biodiversity metrics on ecological networks: Demonstrated with animal gastrointestinal microbiomes
Zhanshan (Sam) Ma, Lianwei Li
2024, 1(1): 51-65. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.002
Abstract FullText HTML PDF
Achievements and challenges of primate conservation in China
Bao-Guo Li, He Zhang, Ming Li, Xue-Long Jiang, Peng-Fei Fan, Jiang Zhou, Song-Tao Guo, Xiao-Guang Qi, Jin-Hua Li, Ji-Qi Lu, Dong-Po Xia, Liang-Wei Cui, Zuo-Fu Xiang, Qi-Hai Zhou, Zhi-Pang Huang, Cheng-Ming Huang, Wen Xiao, Hui-Jian Hu, Zhi-Xin Zhou, Ming-Yong Chen, Da-Yong Li, Peng-Lai Fan, Yin Yang, Ru-Liang Pan
2024, 1(1): 66-74. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.298
Abstract FullText HTML PDF
Genetic evaluations of island populations of Rhesus Macaque (Macaca mulatta) in China: Implications for conservation management
Ning-Xin Gu, Yang Liu
2024, 1(1): 75-78. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.070
Abstract FullText HTML PDF
Chinese pangolins (Manis pentadactyla) are not functionally extinct in China
Zhi-Cheng Liu, Peng Cen, Jian-Kun Sun, Fu-Hua Zhang, Amna Mahmood, Chen Lei, Shi-Bao Wu
2024, 1(1): 79-81. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.297
Abstract FullText HTML PDF
A new species of Bostrychus (Gobiiformes: Eleotridae) from the East China Sea
Rong-Rong Zhang, Kuan Yang, Dian Luo, Shao-Xiong Ding
2024, 1(1): 82-85. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.050
Abstract FullText HTML PDF
Integrative biogeography: Validating hypotheses of species distribution
Zhong-E Hou, Shu-Qiang Li
2024, 1(1): 86-88. DOI: 10.24272/j.issn.2097-3772.2023.006
Abstract FullText HTML PDF